Anrhegion o Gymru ac Anrhegion Masnach Deg o'r Byd


Blwch Calon Mawr - 118

GBP - £24.95
USD (approx) - $32.92
EUR (approx) - €27.91

Mae'n rhan o'n ystod unigryw o anrhegion o bren aromataidd thuya. Cânt eu gwneud â llaw trwy ddulliau traddodiadol wrth odrau mynyddoedd yr Atlas yng Ngogledd-Orllewin yr Affrig.

MAINT (tua): Hyd 13.5cm | Lled 13cm | Uchder 4.5cm

Gwybodaeth am Morocco - Ein polisi Masnach Deg


Ychwanegu i'r Fasged Siopa:

Hawlfraint © 2017 | Anrhegion Cadwyn Gifts