Anrhegion o Gymru ac Anrhegion Masnach Deg o'r Byd


Pâr o Ddalwyr Cannwyll Nos Canolig - 127

GBP - £14.95
USD (approx) - $19.73
EUR (approx) - €16.73

Mae'n rhan o'n ystod unigryw o anrhegion o bren aromataidd thuya. Cânt eu gwneud â llaw trwy ddulliau traddodiadol wrth odrau mynyddoedd yr Atlas yng Ngogledd-Orllewin yr Affrig.

6cm Uchder - 8cm Diameter

Gwybodaeth am Morocco - Ein polisi Masnach Deg


Ychwanegu i'r Fasged Siopa:

Hawlfraint © 2017 | Anrhegion Cadwyn Gifts