Anrhegion o Gymru ac Anrhegion Masnach Deg o'r Byd


Cerfiadau Pren, Ghana

Artisan John Koranteng

Daw’r casgliad hwn o gerfluniau neu gerfiadau o waith llaw gan grefftwyr yn ardal Ashanti yn Ghana. Mae’r cerfiadau oll yn faint hylaw gyda manylder mawr yn y grefft o gerfio.

Mae’r cerfluniau’n portreadu bywyd pentrefol Affricanaidd – gyda chysgod y goeden fawr a’r angen i gludo dŵr fore a nos yn rhan o hanfodion bywyd. Dyma ddod a rhan ddilys o’r Affrig i’ch cartref neu fel anrheg hardd ac yn rhatach na lluniau wedi’u cynhyrchu’n dorfol. Creir y cyfan gan grefftwyr tan arweiniad John Koranteng a’I wraig Francesca.

Gwybodaeth am Ghana

Heavy - Trwm
Llun Nwydd Enw'r Eitem- Pris
Paid a hel Clecs - 154

Paid a hel Clecs - 154

Cri cyson mewn cymuned draddodiadol! Cerfiwyd gan grefftwyr yn Kumasi tan arweiniad John Koranteng. MAINT (tua): Uchder: 30cm / 12" Gwybodaeth am...
GBP - £14.95

Ychwanegu:

Mwgwd Pysgodyn

Mwgwd Pysgodyn

Mwgwd Pysgodyn. Cerfiwyd gan grefftwyr yn Kumasi, Ghana tan arweiniad John Koranteng. Mygydau pren, a allai fod yn ddynol ar ffurf anifail neu yn...
GBP - £29.95

Ychwanegu:

Mwgwd Eliffant - 161

Mwgwd Eliffant - 161

Mwgwd Eliffant seremonïol. Cerfiwyd gan grefftwyr yn Kumasi, Ghana tan arweiniad John Koranteng. Mygydau pren, a allai fod yn ddynol ar ffurf...
GBP - £22.50

Ychwanegu:

Mwgwd Brenhinol - 164

Mwgwd Brenhinol - 164

Mwgwd Brenhinol. Cerfiwyd gan grefftwyr yn Kumasi, Ghana tan arweiniad John Koranteng. Mygydau pren, a allai fod yn ddynol ar ffurf anifail neu yn...
GBP - £29.95

Ychwanegu:

Mwgwd Baule - 159

Mwgwd Baule - 159

Rhowch ysgytwad i ffrind gyda'r mwgwd sefyll gwahanol yma. Defnyddir mygydau o'r fath yn aml mewn dawnsfeydd pentrefol yn ystod gwyliau Affricanaidd....
GBP - £14.95

Ychwanegu:

Meddwl Ynghyd - 150

Meddwl Ynghyd - 150

Mab a merch yn ceisio cysgod rhag yr haul tan goeden ac yn myfyrio ynghylch yr hyn a ddaw i’w rhan. Cerfiwyd gan grefftwyr yn Kumasi tan arweiniad...
GBP - £14.95

Ychwanegu:

Mam a'i Phlentyn - 153

Mam a'i Phlentyn - 153

Cwlwm gyson (mewn siol) sydd rhwng mam a’I phlentyn trwy’r dydd. Dyma gymryd ennyd I dendio’n dyner at anghenion y plentyn. Cerfiwyd gan...
GBP - £14.95

Ychwanegu:

Malu Grawn - 152

Malu Grawn - 152

Golygfa gyffredin yn y pentrefi hyn yw gweld dwy fenyw yn malu fufu (yam a manioc), sef sylfaen eu deiet.Cerfiwyd gan grefftwyr yn Kumasi tan...
GBP - £14.95

Ychwanegu:

Golygfa Bentrefol - 155

Golygfa Bentrefol - 155

Mae’r cerflun yn cyfleu naws bywyd mewn pentre Affricanaidd. Cerfiwyd gan grefftwyr yn Kumasi tan arweiniad John Koranteng. MAINT (tua): Uchder:...
GBP - £14.95

Ychwanegu:

Eliffant yn y Pentref - 160

Eliffant yn y Pentref - 160

Mae’r cerflun yn cyfleu naws bywyd mewn pentre Affricanaidd. Cerfiwyd gan grefftwyr yn Kumasi tan arweiniad John Koranteng. MAINT (tua): Uchder:...
GBP - £14.95

Ychwanegu:Hawlfraint © 2018 | Anrhegion Cadwyn Gifts