Anrhegion o Gymru ac Anrhegion Masnach Deg o'r Byd


Sul y Mamau

Cerfiadau Pren, Ghana

Artisan John Koranteng

Daw’r casgliad hwn o gerfluniau neu gerfiadau o waith llaw gan grefftwyr yn ardal Ashanti yn Ghana. Mae’r cerfiadau oll yn faint hylaw gyda manylder mawr yn y grefft o gerfio.

Mae’r cerfluniau’n portreadu bywyd pentrefol Affricanaidd – gyda chysgod y goeden fawr a’r angen i gludo dŵr fore a nos yn rhan o hanfodion bywyd. Dyma ddod a rhan ddilys o’r Affrig i’ch cartref neu fel anrheg hardd ac yn rhatach na lluniau wedi’u cynhyrchu’n dorfol. Creir y cyfan gan grefftwyr tan arweiniad John Koranteng a’I wraig Francesca.

Gwybodaeth am Ghana

Heavy - Trwm
Llun Nwydd Enw'r Eitem- Pris
Cludwr Dŵr - 151

Cludwr Dŵr - 151

Gorchwyl dyddiol yw i’r wraig ifanc gludo dwr o’r afon I’w chartref mewn kukuo (desgl) clai coch ar ei phen gyda’I phlentyn ifanc yn dyst...
GBP - £14.95

Ychwanegu:

Ceufwgwd - 166

Ceufwgwd - 166

Ceufwgwd Bach. Cerfiwyd gan grefftwyr yn Kumasi, Ghana tan arweiniad John Koranteng. Mygydau pren, a allai fod yn ddynol ar ffurf anifail neu yn...
GBP - £14.95

Ychwanegu:Hawlfraint © 2018 | Anrhegion Cadwyn Gifts