Anrhegion o Gymru ac Anrhegion Masnach Deg o'r Byd


Llwyau a Lledr o Niger

Artisan Salah Amzak

Niger yng Ngorllewin Affrig yw gwlad dlotaf y byd. Mae diffyg maeth a newyn yn broblemau parhaol i blant tan 5 oed. Bu newyn enbyd yn y wlad yn 2005, wedi’i achosi’n rhannol trwy fod yr IMF wedi mynnu y dylai’r llywodraeth ganolbwyntio ar hybu cnydau at allforio yn lle bwydo’u plant eu hunain.

Mae angen cymorth yn syth ar bobl Niger ac hefyd gyfle teg I ddatblygu masnach gynaladwy. Mae CADWYN wedi gweithio gyda Chylchoedd Cydweithredol Crefftwyr Maradi a Dakoro yn ardal dlotaf y wlad. Yr ydym yn cynnig i chwi gynnyrch eu gwaith – llwyau pren wedi’u haddurno ( gyda’r holl elw’n muynd at waith Cymorth Cristnogol yn Niger ) ac hefyd pyrsiau lledr o waith llaw yr ydym yn eu marchnata I ddatblygu eu masnach.

Mwy o wybodaeth am Niger - Yn ôl i 'Yn Arbennig o'r Affrig'Llun Nwydd Enw'r Eitem- Pris
Niger - Llwyau wedi addurno - 440

Niger - Llwyau wedi addurno - 440

Caiff y llwyau hyn eu cerfio a llaw a’u haddurno trwy waith procer traddodiadol gan grefftwyr yn y Cylchoedd Cydweithredol ym Maradi a Dakoro....
GBP - £4.99

... mwy o wybodaeth

Pyrsiau Lledr o waith llaw - 441

Pyrsiau Lledr o waith llaw - 441

Mae’r pyrsiau hyn yn gwbl ymarferol mewn lledr iawn gydag dwy adran tu fewn. Maent yn cael eu creu a llaw gan grefftwyr yng Nghylch Cydweithredol...
GBP - £3.95

... mwy o wybodaeth


Hawlfraint © 2017 | Anrhegion Cadwyn Gifts