Anrhegion o Gymru ac Anrhegion Masnach Deg o'r Byd


ANRHEGION MEWN PREN

Mewn byd o gynnyrch synthetig a ffasiynau dros dro, mae pren yn cynnig rhywbeth sy'n naturiol a bythol. Mae'r amrywiaeth o bren o wahanol rannau o'r byd a'r defnydd a wneir ohonont yn adlewyrchu amrywiaeth gyfoethog creadigaeth Duw a'r diniau a roddodd i ddynolryw.

Mae'r anrheg a gerfiwyd neu a ysgrythwyd â llaw mewn pren gan dynnu ar draddodiadau lleol, yn cynnig rhywbeth sy'n unigryw er mwyn dathlu achlysur arbennig neu fel rhodd i berson arbennig. Rydym ar hyn o bryd yn ffurfio casgliad o roddion unigryw o bren o sawl rhan o'r byd, ac yn falch o gynnig y casgliad hwn i chi. Pwyswch ar un o'r dolenni isod i weld ein casgliadau

Llwyau Caru o Gymru | Cerfiadau o'r Affrig | Anrhegion mewn Pren Thuya o Fynyddoedd yr Atlas | Matiau Bwrdd Pren

Nid oes nwyddau i'w rhestru yn y category yma.
Hawlfraint © 2017 | Anrhegion Cadwyn Gifts