Anrhegion o Gymru ac Anrhegion Masnach Deg o'r Byd


Anrhegion o Gymru ac Anrhegion Masnach Deg o'r Byd

Welsh Love Spoons Welsh Gifts

5th Anniversary Gifts

Fair Trade Gifts

ANRHEGION O GYMRU: Mae gennym ystod eang o Lwyau Caru Cymreig, sy'n addas ar gyfer Santes Dwynwen a San Ffolant, Penblwyddi Priodas, Priodasau, Anrhegion Dyweddio, Sul y Mamau, Genedigaethau, Penblwyddi, Bedydd, Cristnogol, Nadolig a 5ed Penblwydd Priodas neu yn syml i ddweud 'Rwy'n dy Garu.' Mae gennym hefyd Lwyau Caru Bychain fel Ffafrau Priodas a chasgliad o Dlysau Llwyau Celtaidd. Mae Anrhegion eraill o Gymru yn cynnwys Baneri o Gymru , Anrhegion addysgiadol Cymraeg , ac Anrhegion a Gemwaith Celtaidd o Gymru.

ANRHEGION MASNACH DEG: Un o'r prif gasgliadau Masnach Deg, yw'r casgliad o Anrhegion mewn Pren Thuya o droed Mynyddoedd yr Atlas. Mae gennym hefyd Ystod o Gerfiadau Affricanaidd, Bagiau Masnach Deg o Madagascar a llawer mwy. Rydym yn adnabod y crefftwyr i gyd yn bersonol ac mae gennym gytundeb masnach deg gyda nhw i gyd. A nawr, drwy'r we fyd eang, gallwn gynnig yr anrhegion hyn ar werth yn ein siop arlein. Darllenwch yn eich blaen trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dde, ni chewch eich siomi. Mae gwerthiant y nwyddau yn bwysig iawn i'r crefftwyr.

Dosbarthu Cyflym Llosgi Rhad ac am Ddim

Eitemau Nodwedd

Blwch Hud - 100
Blwch Hud - 100
GBP - £29.50

Hawlfraint © 2017 | Anrhegion Cadwyn Gifts | Welsh Love Spoons | Llwyau Caru