Anrhegion o Gymru ac Anrhegion Masnach Deg o'r Byd


Hysbysiad Preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn eiddo i Cadwyn Cyf

Dyma ein cyfeiriad:

Dolwerdd, Llanfihangel ar arth, Pencader, SA39 9JU, Cymru, UK.

Gellir cysylltu ni trwy e-bost yma: archebion@cadwyn.com Neu trwy ffonio (0044) 1559 384378

Bydd ein gwefan yn adnabod yn awtomatig enw parth cyfrifiadur pan yr ydych yn ymweld a'r wefan.

Rydym yn casglu enwau parth a chyfeiriad ebost (os yn bosibl) ymwelwyr 'n tudalen we, cyfeiriad ebost y rhai sy'n cysylltu ni drwy e-bost, a gwybodaeth am ba dudalennau mae'n cwsmeriaid yn ymweld nhw.

Defnyddir y wybodaeth a gesglir ar gyfer adolygu mewnol ac yna fe'i waredir. Caiff y wybodaeth ei ddefnyddio i wella cynnwys ein safwe, ac i gysylltu gyda chwsmeriaid ynglyn chynnigion arbennig. Ni fydd y wybodaeth yn cael ei rannu gyda unrhyw unigolyn neu gwmni arall.

Os na hoffwch dderbyn ebyst ganddom yn y dyfodol, cysylltwch gyda ni trwy ebost: archebion@cadwyn.com

Os byddwch yn rhoi eich cyfeiriad post i ni ar-lein, ni fyddwch yn derbyn unrhyw wybodaeth ar wahn i'r hyn sy'n berthnasol i'r rheswm dros roi eich cyfeiriad.

Bydd pobl sy'n rhoi eu rhifau teleffon i ni arlein yn derbyn cyswllt ffn oddi wrthyn yn unig os yw'n wybodaeth berthnasol i'r archebion a roesant arlein.

O dro i dro, mae'n bosib y defnyddiwn wybodaeth cwsmeriaid ar gyfer defnydd newydd na ddatgelwyd ynghynt yn ein hysbysiad preifatrwydd.

Os bydd ein harferion gwybodaeth yn newid rywdro yn y dyfodol byddwn yn defnyddio ar gyfer y pwrpasau newydd hyn ddim ond y data a gasglwyd o amser newid y polisi ymlaen.

Os gofynnir i ni, rydym yn cynnig i'n hymwelwyr y gallu i gywiro cangymeriadau yn y wybodaeth cyswllt, dynodwyr unigryw, gwybodaeth gwerthiannau, gohebiaeth y mae'r prynwr/ymwelydd wedi'i ddanfon at y safle.

Gall prynwyr sicrhau cywiro'r wybodaeth drwy ein ebostio ar archebion@cadwyn.com

Os teimlwch nad yw'r safle hon yn dilyn y polisi gwybodaeth a ddatgelir ganddi, gallwch gysylltu ni yn y cyfeiriad neu rhif ffn uchod.

Hawlfraint © 2017 | Anrhegion Cadwyn Gifts | Welsh Love Spoons | Llwyau Caru