Anrhegion o Gymru ac Anrhegion Masnach Deg o'r Byd


Angel y Cymoedd, Sefyll (Canol) - 662

GBP - £14.95
USD (approx) - $19.73
EUR (approx) - €16.73

Angel sy'n Sefyll. Ar gael naill ai mewn pren naturiol neu mewn gorffeniad tywyll. Rhan o gasgliad "Angel y Cymoedd", wedi’u cerfio mewn pren o Gymru.

Mae'r modelau sy’n sefyll yn siglo fel crud fel symbol o ofal cariadus Duw.

Maint (tua): U 14.5cm, Ll 9.5cm, D 2.5cm

Neges gan y cerfiwr, Paul Curtis: Pan benderfynais i ddylunio'r Angylion yma, roedd hi'n 2:30am, ychydig wythnosau cyn y Nadolig yn 2012, ac fe ofynnais i Dduw arwain fy llaw wrth wneud y dyluniad. Pan wnes i'r cynllun cyntaf, roedd adenydd yr Angel yn pwyntio tuag allan, ond dywedodd yr Arglwydd wrthyf i bwyntio'r adenydd i mewn. Ar ôl i mi gerfio y cyntaf o "Angel y Cymoedd" deuddydd yn ddiweddarach, wnes i sylwi fod symbol Cristnogol y pysgodyn wedi'i gynnwys yn y dyluniad.


Ychwanegu i'r Fasged Siopa:

Dewiswch:
Hawlfraint © 2017 | Anrhegion Cadwyn Gifts