Anrhegion o Gymru ac Anrhegion Masnach Deg o'r Byd


Valentine's Day Gifts 2018

Geirda

delighted

Wednesday 23 September, 2009



I confirm that lovespoon arrived OK last week and that we are delighted with it.
Geirda gan: Bill



Hawlfraint © 2018 | Anrhegion Cadwyn Gifts