Canhwyllau Swazi

Cychwynodd y cwmni mewn hen feudy ar fferm llaeth ym 1981gan ddau o raddedigion celf o Dde Affrica. Yn y dyddiau hynny roedd teyrnas Swaziland yn hafan rydd a diogel a phrofodd yn le delfrydol i gychwyn busnes crefftau bach.

I ARCHEBU, CLICIWCH AR Y BOTWM 'ORDER NOW' AR WAELOD Y DUDALEN.

Roedd yn wlad fynyddig brydferth a'r bobl yn gynnes a chyfeillgar. Medrodd y ddau sylfaenydd hyfforddi'r gweithwyr yn hawdd a datblygont yn grefftwyr dawnus a phartneriaid gwerthfawr yn y busnes. Magodd Swazicandles flas a theimlad Swazi unigryw!

Tyfodd y gweithdy bach yn gyflym a chreodd enw da fel gwneuthurwyr canhwyllau unigryw gan ddenu ymwelwyr o bell ac agos. Datblygodd yn un o brif atyniadau twristaidd Swaziland. Erbyn canol y nawdegau datblygodd y busnes beudy bach yn ddiwydiant a gyflogai dros ddau gant o bobl leol ac a allforiai ganhwyllau dros y byd. Gwelir y canhwyllau mewn siopau da yn Ewrop a Gogledd America. Cadwyn yw ein hunig ddosbarthwr yng Nghymru a Phrydain.

Swazi CandlesCredwn yn gryf yn egwyddorion Masnach Deg ac rydym yn aelodau o WFTO. Caiff ein gweithwyr lais wrth wneud penderfyniadau a gallant fanteisio ar ofal iechyd, cynlluniau pensiwn, lwfansau bwyd a theithio yn ogystal ag yswiriant angladdau. Caiff ein canhwyllau eu gwneud a llaw a'u haddurno gan gynlluniau Affricanaidd traddodiadol neu gynlluniau mwy modern.

Cysylltwch a ni am hawliau gwerthu yn eich ardal. Gadewch i ni gydweithio er mwyn cynnig y canhwyllau unigryw yma i'ch cwsmeriaid a chefnogi menter Affricanaidd ddyfeisgar a blaengar hefyd. www.cadwyn.com/cyfanwerthol


Order Now


Llun Nwydd Item Name- Pris

SP/CL1 - Cannwyll Colofn Blodeuog (Swazi)

Size:9cm Dia / 9cm Tall
Colour:CL1
Code:SP/CL1
Weight:475gms

Mae'r canhwyllau wedi'i haddurno gyda llaw gyda cwyr caled ar y tu allan a chwyr meddal ar y tu mewn. Tra fod y canhwyllau yn llosgi, mae'r golau yn...
--
(RRP: --)
SP/NB5 - Cannwyll Colofn Llygad y Dydd (Swazi)

Size:9cm Dia / 9cm Tall
Colour:NB5
Code:SP/NB5
Weight:475gms

Mae'r canhwyllau wedi'i haddurno gyda llaw gyda cwyr caled ar y tu allan a chwyr meddal ar y tu mewn. Tra fod y canhwyllau yn llosgi, mae'r golau yn...
--
(RRP: --)
SP/N36 - Cannwyll Colofn Dail yr Hydref (Swazi)

Size:9cm Dia / 9cm Tall
Colour:Autumn Leaves
Code:SP/N36
Weight:475gms

Mae'r canhwyllau wedi'i haddurno gyda llaw gyda cwyr caled ar y tu allan a chwyr meddal ar y tu mewn. Tra fod y canhwyllau yn llosgi, mae'r golau yn...
--
(RRP: --)
SP/NT2 - Cannwyll Colofn Pili Pala (Swazi)

Size:9cm Dia / 9cm Tall
Colour:NT2
Code:SP/NT2
Weight:475gms

Mae'r canhwyllau wedi'i haddurno gyda llaw gyda cwyr caled ar y tu allan a chwyr meddal ar y tu mewn. Tra fod y canhwyllau yn llosgi, mae'r golau yn...
--
(RRP: --)
SP/BR9 - Cannwyll Colofn Calonnau Pinc (Swazi)

Size:9cm Dia / 9cm Tall
Colour:BR9
Code:SP/BR9
Weight:475gms

Mae'r canhwyllau wedi'i haddurno gyda llaw gyda cwyr caled ar y tu allan a chwyr meddal ar y tu mewn. Tra fod y canhwyllau yn llosgi, mae'r golau yn...
--
(RRP: --)
SP/BR50 - Cannwyll Colofn Calonnau Glas (Swazi)

Size:9cm Dia / 9cm Tall
Colour:BR50
Code:SP/BR50
Weight:475gms

Mae'r canhwyllau wedi'i haddurno gyda llaw gyda cwyr caled ar y tu allan a chwyr meddal ar y tu mewn. Tra fod y canhwyllau yn llosgi, mae'r golau yn...
--
(RRP: --)
SP/BR51 - Cannwyll Colofn Calonnau Amryliw (Swazi)

Size:9cm Dia / 9cm Tall
Colour:BR51
Code:SP/BR51
Weight:475gms

Mae'r canhwyllau wedi'i haddurno gyda llaw gyda cwyr caled ar y tu allan a chwyr meddal ar y tu mewn. Tra fod y canhwyllau yn llosgi, mae'r golau yn...
--
(RRP: --)
SP/BR10 - Cannwyll Colofn Calonnau Porffor (Swazi)

Size:9cm Dia / 9cm Tall
Colour:BR10
Code:SP/BR10
Weight:475gms

Mae'r canhwyllau wedi'i haddurno gyda llaw gyda cwyr caled ar y tu allan a chwyr meddal ar y tu mewn. Tra fod y canhwyllau yn llosgi, mae'r golau yn...
--
(RRP: --)
SP/W7 - Cannwyll Colofn Gwyn (Swazi)

Size:9cm Dia / 9cm Tall
Colour:White
Code:SP/W7
Weight:475gms

Mae'r canhwyllau wedi'i haddurno gyda llaw gyda cwyr caled ar y tu allan a chwyr meddal ar y tu mewn. Tra fod y canhwyllau yn llosgi, mae'r golau yn...
--
(RRP: --)
SP/BW8 - Cannwyll Colofn Gwyn a DU (Swazi)

Size:9cm Dia / 9cm Tall
Colour:BW8
Code:SP/BW8
Weight:475gms

Mae'r canhwyllau wedi'i haddurno gyda llaw gyda cwyr caled ar y tu allan a chwyr meddal ar y tu mewn. Tra fod y canhwyllau yn llosgi, mae'r golau yn...
--
(RRP: --)

Post: Cadwyn Cyf, Dolwerdd, Llanfihangel ar Arth, Pencader, Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA39 9JU.
Ffn: 01559 384378. Ffacs: 01559 384194. Ebost: swyddfa@cadwyn.com