Post: Cadwyn Ltd, Dolwerdd, Llanfihangel ar Arth, Pencader, Carmarthenshire, Wales, SA39 9JU.
Tel: 01559 384378. Fax: 01559 384194. Email: swyddfa@cadwyn.com