Welsh Love Spoons as Anniversary Gifts

Daliwr Cannwyll Nos Mawr - 125

GBP - £19.95
USD (approx) - $24.27
EUR (approx) - €21.92

Mae'n rhan o'n ystod unigryw o anrhegion o bren aromataidd thuya. Cânt eu gwneud â llaw trwy ddulliau traddodiadol wrth odrau mynyddoedd yr Atlas yng Ngogledd-Orllewin yr Affrig.

9cm Uchder - 10cm Diameter

Gwybodaeth am Morocco - Ein polisi Masnach Deg


Ychwanegu i'r Fasged Siopa:

Hawlfraint © 2019 | Anrhegion Cadwyn Gifts