Ychwanegu i'r Fasged Siopa:

Ceufwgwd - 166

GBP - £14.95
USD (approx) - $19.93
EUR (approx) - €16.80

Ceufwgwd Bach. Cerfiwyd gan grefftwyr yn Kumasi, Ghana tan arweiniad John Koranteng.

Mygydau pren, a allai fod yn ddynol ar ffurf anifail neu yn greaduriaid mytholegol, yw un o'r mathau mwyaf cyffredin o gelfyddyd yng ngorllewin Affrica. Yn eu cyd-destunau gwreiddiol, byddai mygydau seremonïol yn cael eu defnyddio ar gyfer dathliadau, seremoni derbyn, cynaeafu cnwd, a pharatoi rhyfel. Byddai'r mwgwd yn cael ei wisgo gan ddawnsiwr, ac yn ystod y seremoni byddai'r dawnsiwr yn mynd i gyflwr o berlewyg dwfn, ac yn y cyflwr yma credwyd y byddai modd cyfathrebu gyda'i hynafiaid.

MAINT (tua): Uchder: 25cm

Gwybodaeth am Ghana - Ein polisi Masnach Deg - Yn ôl i 'Yn Arbennig o'r Affrig'


Hawlfraint © 2020 | Anrhegion Cadwyn Gifts