Covid-19
Ychwanegu i'r Fasged Siopa:

Mwgwd Eliffant - 161

GBP - £22.50
USD (approx) - $27.81
EUR (approx) - €24.98

Mwgwd Eliffant seremonïol. Cerfiwyd gan grefftwyr yn Kumasi, Ghana tan arweiniad John Koranteng.

Mygydau pren, a allai fod yn ddynol ar ffurf anifail neu yn greaduriaid mytholegol, yw un o'r mathau mwyaf cyffredin o gelfyddyd yng ngorllewin Affrica. Yn eu cyd-destunau gwreiddiol, byddai mygydau seremonïol yn cael eu defnyddio ar gyfer dathliadau, seremoni derbyn, cynaeafu cnwd, a pharatoi rhyfel. Byddai'r mwgwd yn cael ei wisgo gan ddawnsiwr, ac yn ystod y seremoni byddai'r dawnsiwr yn mynd i gyflwr o berlewyg dwfn, ac yn y cyflwr yma credwyd y byddai modd cyfathrebu gyda'i hynafiaid.

MAINT (tua): Uchder: 45-50cm

Gwybodaeth am Ghana - Ein polisi Masnach Deg - Yn ôl i 'Yn Arbennig o'r Affrig'

Heavy - Trwm


Hawlfraint © 2020 | Anrhegion Cadwyn Gifts