Welsh Love Spoons as Anniversary Gifts

Masnach Deg

Mae gan Cadwyn gysyniad personol o Fasnach Deg sy'n tarddu o'n parch a'n cyfeillgarwch gyda'r grwpiau o grefftwyr yn yr Affrig a mannau eraill o'r byd sy'n cynhyrchu'r nwyddau.

Mae ein holl anrhegion Masnach Deg yn greadigaethau o Bentrefi Cydweithredol a Mentrau Teuluol traddodiadol yn bennaf yn Affrica. Mae gennym gysylltiad uniongyrchol gyda'r crefftwyr sy'n cynhyrchu'r nwyddau ac yn ymweld â hwy yn rheolaidd i drafod a threfnu cynhyrchu, cynorthwyo gyda chyllid, a rheoli ansawdd.

Fair Trade

Pwyswch ar un o'r dolenni isod i weld ein casgliadau o Anrhegion Masnach Deg.

Rydym yn sicrhau cynhyrchu a chyflenwad rheolaidd, gan gadw stoc o'r anrhegion Masnach Deg hyn yn ein storfa er mwyn gallu danfon yr archebion atoch o fewn 2 ddiwrnod. Gwahoddwn chi i edrych drwy'r tudalennau i ddod o hyd i ramant yr ardal sydd wedi cynhyrchu'r anrhegion hardd yma. O fewn y tudalennau hyn cewch gyfarfod â nifer o'r cynhyrchwyr yn ogystal â gweld lluniau o'r anrhegion ethnig unigryw hyn.

Yr ydym yn aml yn cymryd rhan mewn prosiectau cymdeithasol ehangach. Er enghraifft fe wnaethom ni weithio i ariannu rhan o brosiect Medecins Sans Frontieres ym Maradi, Niger, pan gafodd ardal o'r wlad mae ein crefftwyr yn byw ac yn gweithio ei daro gan newyn ofnadwy. Rydym yn ymgyrchu ar gyfer gwella cysylltiadau rhyngwladol ym maes bancio a thelathrebu ar gyfer y cymunedau tlawd ac ar gyfer mynediad i fisau fel y gall cynrychiolwyr fynychu arddangosfeydd o'u gwaith yn Ewrop.

Gallwn sicrhau bod y cynhyrchwyr yn cael pris teg am eu gwaith ac i sicrhau cynaliadwyedd y cynhyrchu, ond rydym hefyd yn sicrhau'r pris tecaf posibl ar gyfer Cwsmeriaid yn Ewrop.

DIOLCH * THANKS * MERCI * SHUKRAN * MEDASI * INICE * BARAKA * AKPE * ABLO * JAARAAMA * OGIWADONG * NA GODE * TANUMERTHawlfraint © 2019 | Anrhegion Cadwyn Gifts