Welsh Love Spoons as Anniversary Gifts

Bagiau Mala Madagascar

Lizah Ndrialissa

Raffia yw'r mwyaf o'r coed Palmwydd. Caiff y ffibr cryf ei gynhyrchu o'u dail enfawr. Madagascar yw un o wledydd tlotaf y byd sydd wedi dioddef yn enbyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf wrth i gorwyntoedd ddinistrio'r coed gan ddryllio sail economaidd nifer o gymunedau'r ynys.

Rydym yn cydweithio â nifer o fentrau (a gefnogir gan yr Undeb Ewropeaidd) sy'n ymwneud ag ailgoedwigo, a hybu'r economi leol a gwarchod cynefinoedd naturiol.

Mae cwmnïau cydweithredol lleol yn defnyddio'r ffibr gan wehyddu â llaw er mwyn creu Bagiau Haf lliwgar.

Yn ôl i 'Yn Arbennig o'r Affrig'

Nid oes nwyddau i'w rhestru yn y category yma.

Hawlfraint © 2019 | Anrhegion Cadwyn Gifts