Welsh Love Spoons as Anniversary Gifts

Byd Cnau Coco

Planet CoconutMae Cadwyn yn cyflwyno o Bali amrywiaeth o anrhegion Masnach Deg wedi'u gwneud â llaw o gnau coco. Defnyddir y cregyn, dail a phren y goeden i gynhyrchu anrhegion unigryw.

Cynhyrchir anrhegion Masnach Deg "Byd Cnau Coco" mewn gweithdy bychan a sefydlwyd yn 1999 gan Ffrancwr. Lleolir y gweithdy mewn pentref bychan yn Indonesia a chyflogir 40 o bobl yno. Mae Rheolwr y Gweithdy bellach yn ddinesydd Indonesaidd a ganwyd a magwyd ei 5 plentyn yno. Rydym wedi bod yn cyd-weithio a hybu nwyddau cnau coco ers 5 mlynedd bellach a chafodd trigolion y pentref fudd masnachol o’r herwydd. Mabwysiadodd y gweithdy a "Byd Cnau Coco" Siarter Masnach Deg.

Mae "Byd Cnau Coco" yn b rosiect datblygu cynaliadwy. Tyfir y coed cnau coco yn y trofannau ac maent yn perthyn i deulu'r coed palmwydd. Gall y goeden gynhyrchu cnau coco am dros 60 mlynedd. Bob blwyddyn mae'r coed coco'n cynhyrchu 11 miliwn tunnell o olew cnau coco, 5 miliwn tunnell o copra a 500 miliwn tunnel o risgl. Coeden bywyd go iawn! - gan mor amrywiol yw'r defnydd ohoni.

Caiff coed cnau coco eu trin gan 11 miliwn o ffermwyr. Pan fo'r goeden yn 65 mlwydd oed nid yw'n gallu cynhyrchu dim ac felly nid yw o ddefnydd amaethyddol. Gellir defnyddio'r hen foncyffion a'r pren coco wedyn i greu nwyddau. Nod "Byd Cnau Coco" yw ail-gylchu'r holl ddeunyddiau naturiol a gynhyrchir gan y goeden hon. Mae "Byd Cnau Coco" yn creu a datblygu nwyddau hyfryd i'r cartref trwy ddefnyddio'r deunyddiau naturiol yma, a hefyd yn cynorthwyo i blannu coed newydd er mwyn cynnal pwysigrwydd amaethyddol a chymunedol y goeden cnau coco.

Heavy - Trwm

Cannwyll Arogl Rhosyn - 482c

Cannwyll Arogl Rhosyn - 482c

AROGL RHOSYN. Cannwyll masnach deg plisgyn cnau coco aromatig gyda sylfaen plisgyn cnau coco, mewn blwch wedi'i ailgylchu. Mwynhewch arogl aromatig...

GBP - £12.50
Ychwanegu:
Cannwyll Arogl Cananga - 482d

Cannwyll Arogl Cananga - 482d

AROGL CANANGA. Cannwyll masnach deg plisgyn cnau coco aromatig gyda sylfaen plisgyn cnau coco, mewn blwch wedi'i ailgylchu. Mwynhewch arogl aromatig...

GBP - £12.50
Ychwanegu:
Cannwyll Arogl Te Gwyrdd - 482e

Cannwyll Arogl Te Gwyrdd - 482e

AROGL TE GWYRDD. Cannwyll masnach deg plisgyn cnau coco aromatig gyda sylfaen plisgyn cnau coco, mewn blwch wedi'i ailgylchu. Mwynhewch arogl...

GBP - £12.50
Ychwanegu:

Hawlfraint © 2019 | Anrhegion Cadwyn Gifts