Canhwyllau Swazi

Swazi CandlesCaiff y canhwyllau eu haddurno gyda llaw yn defnyddio cwyr caled ar y tu allan gyda chwyr meddal ar y tu mewn. Tra fod y canhwyllau yn llosgi, mae'r golau yn tywynnu drwy gragen galed y gannwyll i ddangos y dyluniad hardd. Amser llosgi arferol y canhwyllau yw 45 awr, ond gellir gosod 'tealights' yn y canhwyllau i ymestyn eu bywyd am gyfnod amhenodol!

Cychwynodd y cwmni mewn hen feudy ar fferm llaeth ym 1981 gan ddau o raddedigion celf o Dde Affrica. Yn y dyddiau hynny roedd teyrnas Swaziland yn hafan rydd a diogel a phrofodd yn le delfrydol i gychwyn busnes crefftau bach. Roedd yn wlad fynyddig brydferth a'r bobl yn gynnes a chyfeillgar. Medrodd y ddau sylfaenydd hyfforddi'r gweithwyr yn hawdd a datblygont yn grefftwyr dawnus a phartneriaid gwerthfawr yn y busnes. Magodd Swazicandles flas a theimlad Swazi unigryw!

Tyfodd y gweithdy bach yn gyflym a chreodd enw da fel gwneuthurwyr canhwyllau unigryw gan ddenu ymwelwyr o bell ac agos. Datblygodd yn un o brif atyniadau twristaidd Swaziland. Erbyn heddiw, mae'r busned wedi datblygu yn ddiwydiant sy'n cyflogi 45 o bobl leol ac yn allforio canhwyllau dros y byd.

Mae Swazicandles yn credu'n gryf yn egwyddorion Masnach Deg ac yn un o sylfaenwyr SWIFT (Swaziland Fair Trade Association).

Swazi CandlesCaiff y gweithwyr lais wrth wneud penderfyniadau a gallant fanteisio ar ofal iechyd, cynlluniau pensiwn, lwfansau bwyd a theithio yn ogystal ag yswiriant angladdau. Caiff y canhwyllau eu gwneud a llaw a'u haddurno gan gynlluniau Affricanaidd traddodiadol neu gynlluniau mwy modern.

PWYSWCH YMA i ddarllen mwy am y Canhwyllau Swazi, y crefftwyr, a sut mae'r canhwyllau yn cael eu gwneud, neu pwyswch ar un o'r nwyddau isod am fwy o wybodaeth, mesuriadau ayb.

Heavy - Trwm

Cannwyll Colofn Lolipop Porffor - 600/LP3

Cannwyll Colofn Lolipop Porffor - 600/LP3

Gwnaed Canhwyllau Swazi â llaw gan ddefnyddio techneg gwydr glain Millefiore, wedi'i addasu a'i berffeithio ar gyfer gwneud canhwyllau. Mae...

GBP - £12.50
Ychwanegu:
Cannwyll Colofn Lolipop Glas - 600/LP4

Cannwyll Colofn Lolipop Glas - 600/LP4

Gwnaed Canhwyllau Swazi â llaw gan ddefnyddio techneg gwydr glain Millefiore, wedi'i addasu a'i berffeithio ar gyfer gwneud canhwyllau. Mae...

GBP - £12.50
Ychwanegu:
Cannwyll Colofn Lolipop Melyn - 600/LP1

Cannwyll Colofn Lolipop Melyn - 600/LP1

Gwnaed Canhwyllau Swazi â llaw gan ddefnyddio techneg gwydr glain Millefiore, wedi'i addasu a'i berffeithio ar gyfer gwneud canhwyllau. Mae...

GBP - £12.50
Ychwanegu:

Cannwyll Colofn Y Ddraig - 600/Draig

Cannwyll Colofn Y Ddraig - 600/Draig

Gwnaed Canhwyllau Swazi â llaw gan ddefnyddio techneg gwydr glain Millefiore, wedi'i addasu a'i berffeithio ar gyfer gwneud canhwyllau. Mae...

GBP - £12.50
Ychwanegu:

Hawlfraint © 2018 | Anrhegion Cadwyn Gifts