Welsh Love Spoons as Anniversary Gifts

Matiau Diod Pren

Wend La Mita - Burkina FasoBurkina Faso yw'r 5ed gwlad dlotaf yn y byd. Ychydig iawn o adnoddau na manteision naturiol sydd gan y wlad, ac o hyn y deillia'i thlodi.

Gallwn ni ddysgu llawer oddi wrth yr agweddau cadarnhaol at bobl sydd tan anfantais corfforol. Mae llawer ohonynt wedi ymffurfio'n gylchoedd o grefftwyr tan anfantais corfforol ac yn ennill bywoliaeth a pharch mawr trwy eu dyfeisgarwch yn creu anrhegion unigryw.

Un o'r cylchoedd hyn yw 'Co-operative Wend La Mita' - sef "Duw sy'n deall" yn iaith More - a leolir yn Ouagadougou. Cylch Wend La Mita sy'n cynhyrchu'r matiau diod hyfryd. Cafodd cylch arall o grefftwyr tan anfantais corfforol ei sefydlu gan Zabsonre Jean-Roger yn Tenkodogo. Y cylch yma sy'n cynhyrchu'r pyrsiau coch a du hyfryd.

Rydym ni yn Cadwyn yn ymweld â nhw ac yn cadw mewn cysylltiad â nhw i'w cynghori a, thrwy gyfrwng y we fyd-eang, gallwn yn awr gynnig peth o'u cynnyrch i bobl ledled y byd. Yr ydym bellach yn eu cyfri'n gyfeillion personol.

Pecyn o 6 Mat Diod Eliffant - 450

Pecyn o 6 Mat Diod Eliffant - 450

Mae crefftwyr Wend La Mita yn canolbwyntio ar greu anrhegion ar gyfer plant. Yr ydym yn cynnig i chi set unigryw o 6 Mat Diod gyda chynlluniau...

GBP - £14.95
... mwy o wybodaeth
Pecyn o 6 Mat Diod Jiraff - 451

Pecyn o 6 Mat Diod Jiraff - 451

Mae crefftwyr Wend La Mita yn canolbwyntio ar greu anrhegion ar gyfer plant. Yr ydym yn cynnig i chi set unigryw o 6 Mat Diod gyda chynlluniau...

GBP - £14.95
... mwy o wybodaeth
Pecyn o 6 Mat Diod Mwnci - 452

Pecyn o 6 Mat Diod Mwnci - 452

Mae crefftwyr Wend La Mita yn canolbwyntio ar greu anrhegion ar gyfer plant. Yr ydym yn cynnig i chi set unigryw o 6 Mat Diod gyda chynlluniau...

GBP - £14.95
... mwy o wybodaeth

Pecyn o 6 Mat Diod llew - 453

Pecyn o 6 Mat Diod llew - 453

Mae crefftwyr Wend La Mita yn canolbwyntio ar greu anrhegion ar gyfer plant. Yr ydym yn cynnig i chi set unigryw o 6 Mat Diod gyda chynlluniau...

GBP - £14.95
... mwy o wybodaeth
Pecyn o 6 Mat Diod Sebra - 454

Pecyn o 6 Mat Diod Sebra - 454

Mae crefftwyr Wend La Mita yn canolbwyntio ar greu anrhegion ar gyfer plant. Yr ydym yn cynnig i chi set unigryw o 6 Mat Diod gyda chynlluniau...

GBP - £14.95
... mwy o wybodaeth
Pecyn o 6 Mat Diod Llewpart - 455

Pecyn o 6 Mat Diod Llewpart - 455

Mae crefftwyr Wend La Mita yn canolbwyntio ar greu anrhegion ar gyfer plant. Yr ydym yn cynnig i chi set unigryw o 6 Mat Diod gyda chynlluniau...

GBP - £14.95
... mwy o wybodaeth

Pecyn o 6 Mat Diod Cymysg - 456

Pecyn o 6 Mat Diod Cymysg - 456

Mae crefftwyr Wend La Mita yn canolbwyntio ar greu anrhegion ar gyfer plant. Yr ydym yn cynnig i chi set unigryw o 6 Mat Diod gyda chynlluniau...

GBP - £14.95
... mwy o wybodaeth

Hawlfraint © 2019 | Anrhegion Cadwyn Gifts