Welsh Love Spoons as Anniversary Gifts

Anrheg o Gymru

Mae Cymru yn wlad o fynyddoedd creigiog lle bu bywyd yn galed dros y canrifoedd. Yn wahanol i'r Catalaniaid a'r Eidalwyr ni bu'r Cymry yn fasnachwyr a theithwyr mawr, ond treuliasant eu bywydau yn eu cymunedau hunan-gynhaliol eu hunain. Yn hytrach na phrynu anrhegion a masnachu, tueddai'r Cymry i greu eu hanrhegion o waith llaw gan ddefnyddio adnoddau'r wlad - y pren o'u coedwigoedd, y llechi o'u mynyddoedd, y gwlân oddiwrth ein defaid a hyd yn oed aur o'r pyllau mwyn bach.

Mae'r anrhegion unigryw yma yn awr ar gael drwy'r byd drwy ein siop anrhegion o Gymru arlein. Mae hwn yn draddodiad byw. Yn ogystal a'r crefftau traddodiadol megis y Llwyau Caru a'r gemwaith Celtaidd, mae yna ddatblygiadau modern megis defnyddio llechen i wneud clociau yn hytrach na toeau.Hawlfraint © 2019 | Anrhegion Cadwyn Gifts