Dydd Santes Dwynwen - St Dwynwen's Day

Dydd Santes DwynwenDethlir Dydd Santes Dwynwen yng Nghymru ar y 25ain o Ionawr. Yn debyg i'r hyn sy'n digwydd ar ddydd San Ffolant, bydd cariadon yn aml yn rhoi cardiau ac anrhegion i'w gilydd ar Ddiwrnod Sant Dwynwen.

Dwynwen yw Nawddsant Cariadon Cymru, a bu'n byw yn ystod y 5ed ganrif, yn un o'r harddaf a mwyaf crefyddol o 24 merch Brychan Brycheiniog.

Pwyswch yma i weld nwyddau sy'n addas fel anrhegion Diwrnod Santes Dwynwen.

Yn ôl yr hanes, cwympodd Dwynwen mewn cariad â Maelon Dafodrill, ond yn anffodus, roedd ei thad eisoes wedi trefnu iddi briodi rhywun arall. Yn ei gynddaredd, treisiodd Maelon Dwynwen a'i gadael.

Ffodd Dwynwen i'r goedwig, lle gweddïodd ar i Dduw ei rhyddhau o'i theimladau am Maelon. Wedi cwympo i gysgu, ymddangosodd angel yn cario dogn melys wedi'i baratoi er mwyn dileu yr holl atgof o Maelon ac i'w droi yn ddarn o ia.

Yna rhoes Duw dri dymuniad i Dwynwen. Yn gyntaf, gofynnodd am ddadmer Maelon; yn ail, y byddai Duw yn ateb gobeithion a breuddwydion gwir gariadon; ac yn drydydd, na fyddai hi byth yn priodi. Cafodd y tri eu gwireddu, ac fel arwydd o'i diolch, ymroes Dwynwen i wasanaethu Duw am weddill ei bywyd.

Fe drodd Dwynwen yn leian a mynd i fyw ar Ynys Llanddwyn, lle bu farw o achosion naturiol tua 460AD. Erys olion o eglwys Dwynwen hyd heddiw ar ynys Llanddwyn, ger arfordir Ynys Môn. Yn ystod y 14eg ganrif, tra'n ymweld â'r ynys, gwelodd y bardd Dafydd ap Gwilym ddelw aur o Dwynwen y tu mewn i'r eglwys. Bu mor ewn â gofyn i Dwynwen fod yn llatai rhyngddo a Morfudd, y ferch y dymunai ei hennill, a hyn er fod Morfudd eisoes yn briod!

Gwelir ffynnon Dwynwen ar yr ynys hefyd, lle nofia, yn ôl y sôn, bysgodyn cysegredig, a'i symudiadau yn darogan dyfodol cariadon. Os berwa'r dwr yng ngwydd ymwelwyr, bydd lwc a chariad yn sicr o ddilyn.

Gwelwyd twf sylweddol ym mhoblogrwydd dathlu Diwrnod Santes Dwynwen yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Cynhelir digwyddiadau arbennig, megis cyngherddau a phartion ac argreffir cardiau Cymraeg. Er nad ydyw mor boblogaidd â Diwrnod San Ffolant ym mis Chwefror, mae'r nifer o Gymry cyfoes sy'n dewis dathlu gwyl Santes Dwynwen yn prysur gynyddu.

St. Dwynwen's Day is celebrated on the 25th of January in Wales. Similar to what happens on Valentine's Day, Lovers often give each other cards and gifts on St. Dwynwen's Day.

Dwynwen is the patron saint of Welsh lovers and lived during the 5th century. She was said to be one of 24 children fathered by the then King of Wales, Brychan Brycheiniog. She was renowned to be both very religious and pure.

Press here to to view products suitable as St. Dwynwen's Day Gifts

As the legend goes, Dwynwen fell in love with Maelon Dafodrill, and they wanted to marry, but her father refused consent due to arranging for Dwynwen to wed another suitor. In his anger about the rejection, Maelon raped and left Dwynwen.

Dwynwen's sadness impels her to console herself in the woods nearby. There she prays to God to rid her of her feelings for Maelon. Answering her prayers, an angel comes to Dwynwen in a dream, and gives her a potion to help her forget Maelon, and turn him into ice.

God then grants Dwynwen three requests. The first was to have Maelon thawed, the second was that God would look kindly on the hopes and dreams of true lovers, and her final request was that she was never to marry. Her wishes became true, and as thanks she devoted the remainder of her life to God.

Dwynwen then became a nun and she settled on Llanddwyn Island, which rests off the west coast of Anglesey. She died of natural causes around 460AD. The remains of the16th century Tudor church in Llanddwyn can be seen today although the site is attributed to that of the church founded by Dwynwen. The church and the nearby well has attracted pilgrimages by people over the centuries, particularly from young lovers seeking assurances of their future lives together.

The water of the well was said to be the home for a magical and sacred fish (or eel) whose behaviour and movement predicted the future for young lovers. Questions were asked of the fish and the answers were determined by the direction in which it moved. Women would test the faithfulness of their husbands by sprinkling breadcrumbs into the water and then placing a handkerchief on the surface. The husband would be deemed faithful if the fish disturbed the surface.

Recent years have seen an increase amongst Welsh people in the celebrating of St. Dwynwen's Day by exchanging cards and gifts such as lovespoons. Special events such as parties and concerts are also held on the 25th of January to signify a greater popularity of celebrating St. Dwynwen's Day amongst the Welsh.

Hawlfraint © 2020 | Anrhegion Cadwyn Gifts