Sul y Mamau

Anrhegion Penblwydd

Mae'r Llwy Garu traddodiadol yn awr yn cael ei rhoi mwy a mwy fel anrheg penblwydd arbennig. Caiff ei roi gan Ddyn i'w Wraig neu gariad, neu gan Ddynes i'w Gwr neu chariad. Mae teuluoedd hefyd yn rhoi Llwyau Caru i ddathlu digwyddiadau arbennig megis penblwydd merch yn 18 neu 21.

Mae'r Llwyau yn hynod o addas fel anrheg penblwydd gan fod modd i ni losgi enw a dyddiad arnynt yn rhad ac am ddim. Os ydych chi'n chwilio am anrheg penblwydd unigryw a phersonol eleni, yna dyma'r peth i chi!

GWYBODAETH AM LWYAU CARU:
Ystyr a Symbolau - Cerfwyr - Hanes - Llosg-Ysgrifennu

Llwy Penblwydd 18fed - 024a

Llwy Penblwydd 18fed - 024a

Rydym wedi cynhyrchu'r llwy arbennig yma er mwyn dathlu'r 18fed penblwydd. Mae'r ffigwr 18 wedi ei gerfio ar frig y llwy, ac oddi tano mae yna galon...

GBP - £27.50
... mwy o wybodaeth
Llwy Penblwydd 21ain - 024b

Llwy Penblwydd 21ain - 024b

Rydym wedi cynhyrchu'r llwy arbennig yma er mwyn dathlu'r 21ain penblwydd. Mae'r ffigwr 21 wedi ei gerfio ar frig y llwy, ac oddi tano mae yna galon...

GBP - £27.50
... mwy o wybodaeth
Llwy Penblwydd 30ain - 021

Llwy Penblwydd 30ain - 021

Rydym wedi cynhyrchu'r llwy arbennig yma er mwyn dathlu'r 30ain penblwydd (neu benblwydd priodas). Mae'r ffigwr 30 wedi ei gerfio ar frig y llwy, ac...

GBP - £27.50
... mwy o wybodaeth

Llwy Penblwydd 40ain - 022

Llwy Penblwydd 40ain - 022

Rydym wedi cynhyrchu'r llwy arbennig yma er mwyn dathlu'r 40ain penblwydd (neu benblwydd priodas). Mae'r ffigwr 40 wedi ei gerfio ar frig y llwy, ac...

GBP - £27.50
... mwy o wybodaeth
Llwy Penblwydd 50fed - 023

Llwy Penblwydd 50fed - 023

Rydym wedi cynhyrchu'r llwy arbennig yma er mwyn dathlu'r 50fed penblwydd (neu benblwydd priodas). Mae'r ffigwr 50 wedi ei gerfio ar frig y llwy, ac...

GBP - £27.50
... mwy o wybodaeth
Llwy Penblwydd 60fed - 024

Llwy Penblwydd 60fed - 024

Rydym wedi cynhyrchu'r llwy arbennig yma er mwyn dathlu'r 60ain penblwydd (neu benblwydd priodas). Mae'r ffigwr 60 wedi ei gerfio ar frig y llwy, ac...

GBP - £27.50
... mwy o wybodaeth

Llwy Garu Celtaidd Traddodiadol - 001

Llwy Garu Celtaidd Traddodiadol - 001

Cynllun Celtaidd cywrain yn symboleiddio dau fywyd wedi clymu yn un gyda Phedol Lwcus a Chalon i losgi enwau a dyddiad. LLOSGYSGRIFENNU: Mae'r Llwy...

GBP - £54.95
... mwy o wybodaeth
Llwy Garu Ddi-Derfyn - 002

Llwy Garu Ddi-Derfyn - 002

Gyda chynllun plethiedig a peli mewn cawell yn symboleiddio cariad caeth. LLOSGYSGRIFENNU: Mae'r Llwy yma yn ANADDAS ar gyfer llosgysgrifennu. Bydd...

GBP - £39.95
... mwy o wybodaeth
Llwy Garu'r Ddraig - 003

Llwy Garu'r Ddraig - 003

"Fe wnaf dy amddiffyn" gyda dwy galon. Gall y Ddraig fod yn symbol o wreiddiau Cymreig neu'r amddiffyn a gynigir. Gellir llosgi dau enw ar un galon a...

GBP - £89.50
... mwy o wybodaeth

Hawlfraint © 2019 | Anrhegion Cadwyn Gifts