Ffafrau y Briodferch

Ffafrau PriodasDaeth yn arferiad i briodferch roi anrhegion (ffafrau) i westeion mewn priodas - er mwyn diolch iddyn nhw am ddod i geisio bendith ar y briodas ac hefyd fel atgoffeb iddyn nhw o'r achlysur, fel eu bod yn dal i gofio am y ddau sy'n priodi.

Fel arfer, mae'r anrhegion hyn yn cael eu gosod ar y byrddau o flaen gwesteion yn y wledd briodas.

Welsh Wedding FavoursLlwyau Caru Bach wedi cerfio â llaw: Mae Cadwyn yn darparu man lwyau caru fel anrhegion priodas o'r fath, ac felly'n priodi'r arferiad modern hwn gyda'r traddodiad o roi llwy garu ar adeg priodas. Yn wahanol i gyflenwyr eraill, nid ydym ni'n gwerth Llwyau sydd wedi'u gwneud mewn rhifau anferth gyda pheiriannau. Mae ein holl Lwyau Caru sydd gyda ni wedi eu cerfio â llaw yng Nghymru.

Gallwch ychwanebu rhiban at y ffafrau i gydfynd gyda thema'r briodas, y blodau neu wisgoedd y morwynion - mae i fyny i chi!

Welsh Wedding FavoursLlosgi rhad ac am ddim: Heb unrhyw gost ychwanegol gallwn losgi byrfoddau enwau'r priodfab a'r briodferch un ar bob calon er mwyn sicrhau anrheg personol na chaiff byth ei anghofio.

Dosbarthiad cyflym: Caiff pob Archeb ei ddanfon o fewn 2 niwrnod gwaith.

Welsh Wedding FavoursCerdyn rhad ac am ddim: Mae pob llwy garu yn dod gyda cherdyn bach gyda'r geiriad canlynol "Cyflwynwn i chi'r llwy garu fach hon, fel arwydd o'n diolch i chi am ddod heddi i fendithio ein priodas. Roedd hi'n draddodiad Cymreig i roi llwy garu, gyda 2 galon, fel symbol o'r ymroddiad llwyr y naill i'r llall." Gallwn hefyd ychwanegu eich enwau i'r cardiau yma hefyd os ydych chi'n dymuno. Gallwn hyd yn oed newid y neges. Danfonwch Ebost atom ar ôl gosod yr archeb os hoffech chi i ni ychwanegu at neu newid geiriad y cerdyn. Mae'r mwyafrif o bobl yn clymu'r cerdyn bach i'r llwy garu gan ddefnyddio rhiban sy'n gweddu thema a lliwiau'r briodas, neu yn syml yn gosod y cerdyn drws nesaf i'r llwy ar y byrddau.

GWYBODAETH AM LWYAU CARU:
Ystyr a Symbolau - Cerfwyr - Hanes - Llosg-Ysgrifennu

Ffafrau Priodas Llwy Bitw A (llai na 40) - FAV-A


Ffafrau Priodas Llwy Bitw A (llai na 40) - FAV-A
Daeth yn arferiad i briodferch roi anrhegion i westeion mewn Priodas - er mwyn diolch iddyn nhw am ddod i geisio bendith ar y Briodas, ac hefyd fel...

GBP - £4.99
... mwy o wybodaethMwyafswm: 39

Ffafrau Priodas Llwy Bitw A (mwy na 40) - FAV-A


Ffafrau Priodas Llwy Bitw A (mwy na 40) - FAV-A
Daeth yn arferiad i briodferch roi anrhegion i westeion mewn Priodas - er mwyn diolch iddyn nhw am ddod i geisio bendith ar y Briodas, ac hefyd fel...

GBP - £3.99
... mwy o wybodaethIsafswm: 40

Ffafrau Priodas Llwy Bitw B (llai na 40) - FAV-B


Ffafrau Priodas Llwy Bitw B (llai na 40) - FAV-B
Daeth yn arferiad i briodferch roi anrhegion i westeion mewn Priodas - er mwyn diolch iddyn nhw am ddod i geisio bendith ar y Briodas, ac hefyd fel...

GBP - £4.99
... mwy o wybodaethMwyafswm: 39

Ffafrau Priodas Llwy Bitw B (mwy na 40) - FAV-B


Ffafrau Priodas Llwy Bitw B (mwy na 40) - FAV-B
Daeth yn arferiad i briodferch roi anrhegion i westeion mewn Priodas - er mwyn diolch iddyn nhw am ddod i geisio bendith ar y Briodas, ac hefyd fel...

GBP - £3.99
... mwy o wybodaethIsafswm: 40

Ffafrau Priodas Llwy Bitw C (llai na 40) - FAV-C


Ffafrau Priodas Llwy Bitw C (llai na 40) - FAV-C
Daeth yn arferiad i briodferch roi anrhegion i westeion mewn Priodas - er mwyn diolch iddyn nhw am ddod i geisio bendith ar y Briodas, ac hefyd fel...

GBP - £4.99
... mwy o wybodaethMwyafswm: 39

Ffafrau Priodas Llwy Bitw C (mwy na 40) - FAV-C


Ffafrau Priodas Llwy Bitw C (mwy na 40) - FAV-C
Daeth yn arferiad i briodferch roi anrhegion i westeion mewn Priodas - er mwyn diolch iddyn nhw am ddod i geisio bendith ar y Briodas, ac hefyd fel...

GBP - £3.99
... mwy o wybodaethIsafswm: 40

Ffafrau Priodas Llwy Bitw D (llai na 40) - FAV-D


Ffafrau Priodas Llwy Bitw D (llai na 40) - FAV-D
Daeth yn arferiad i briodferch roi anrhegion i westeion mewn Priodas - er mwyn diolch iddyn nhw am ddod i geisio bendith ar y Briodas, ac hefyd fel...

GBP - £4.99
... mwy o wybodaethMwyafswm: 39

Ffafrau Priodas Llwy Bitw D (mwy na 40) - FAV-D


Ffafrau Priodas Llwy Bitw D (mwy na 40) - FAV-D
Daeth yn arferiad i briodferch roi anrhegion i westeion mewn Priodas - er mwyn diolch iddyn nhw am ddod i geisio bendith ar y Briodas, ac hefyd fel...

GBP - £3.99
... mwy o wybodaethIsafswm: 40


Hawlfraint © 2020 | Anrhegion Cadwyn Gifts