Anniversary 2020

(translate me) Morocco, Maroc, El Maghreb

(translate me)

Magical Morocco, a land of contrasts. Vibrant, seductive and exciting, a place where shadows merge with sunlight, where sky and sea meet at the horizon. Contrasting colours dissolve into flickering kaleidoscope of blue, copper, red, green, ochre, silver and gold. A land bursting with the colours of life where festivals happen all year round.

Morocco, a place where magical colours blend in an irresistible pageant of light and shade. Everyone has heard of Marrakech, Assaouira and the Atlas Mountains. Our Thuya Wood giftware are hand-crafted in the coastal town of Essaouira at the foothills of the Western Atlas Mountains. The leather bags are handmade in Marrakech.


ESSAOUIRA & WESTERN ATLAS MOUNTAINS

Morocco

The Atlas Mountains generally run southwest to northeast to form the backbone of the countries of the western part of North Africa. They extend more than 1200 miles from the Moroccan port of Agadir to Tunis the capital of Tunisia.

The Atlas mountains holds many fertile valleys, as the high peaks force the clouds to yield large quantities of rainfall, and is therefore the perfect surrounding for the growth of the Thuya Tree.

In the Atlantic Coast where the Western Foothills of the Atlas Mountains meet the sea is the historic Town of Essaouira where many Craft Cooperatives use their traditional skills to produce gifts in Thuya wood.

Essaouira was inhabited as early as the 7th century B.C. In 1506 the Portuguese arrived and built an imposing fortress called Mogador.

In 1760 the Sultan of the Alaouite dynasty constructed a port to compete with Agadir. The Sultan wanted the city to be larger and better equipped than Agadir and therefore he entrusted a French architect to construct a new beautiful city called Essaouira.

Nowadays, the magic of Essaouira comes from its artistic influence. The tranquillity of the city, the beauty of the site, the splendid light... have always attracted and inspired artists.

Essaouira is a healthy fishing harbor and beach resort. Although tourism has grown steadily, Essaouira retains its laid-back atmosphere and local color.

The Medina is full of cobbled streets and winding alleyways of the old city. Tucked away in white buildings with their doors customarily finished blue are the galleries and handicraft shops for which Essaouira is famous. Cadwyn works directly with the Craft Cooperatives which create these beautiful gifts in Thuya wood.

Other relevant pages

MoroccoGwlad hudolus o fynyddoedd a môr ac yn borth rhwng Ewrop ac Affrica yw Morocco. Gwlad o wrthgyferbyniadau a lliwiau.

Mae ynddi hen borthladd cosmopolitanaidd Tanger, arfordir Môr y Canoldir, arfordir Iwerydd hir, prif-ddinas Casablanca, y trefi brenhinol hanesyddol o Fes, Marrakech, Rabat a Meknes, Mynyddoedd yr Atlas a’r Rif a rhan ogleddol diffeithwch y Sahara a chychwyn route y carafannau o gamelod I Mali. Fe welwch tu allan i Agadir arwydd “Tombouctou – 52 jours”! Mae pawb wedi clywed yr enwau ac mae ymweld a’r wlad yn brofiad son et lumiere go iawn.

Mae cynhyrchu crefftau’n rhan o addysg yn y souks ym Maroc a throsglwyddir medrau o genhedlaeth i genhedlaeth. Fe welwch luniau o nwyddau Bahije Ahmed o Marrakech sy’n cynhyrchu llawer o nwyddau lledr ac o nwyddau Ouakrim Ismail o Essaouira – crefftwr medrus mewn pren thuya. Maent yn ffrindiau personol i ni, ac mae Ahmed wedi treulio nifer o fisoedd gyda ni yma yng Nghymru.

Gwaith Cadwyn yw gweithio gyda chrefftwyr yn y souks i sicrhau fod nwyddau’n cael eu cynhyrchu fydd yn llwyddiannus yn Ewrop a’r Amerig ac yn sicrhau amodau masnach deg.


ESSAOUIRA A MYNYDDOEDD GORLLEWINOL YR ATLAS

Morocco

Mae mynyddoedd yr Atlas yn rhedeg yn gyffredinol o'r de-orllewin i'r gogledd-ddwyrain, ac yn ffurfio asgwrn cefn gwledydd gorllewinol gogledd yr Affrig. Maent yn rhedeg 1200 milltir o borthladd Agadir ym Moroco i brif Ddinas Tiwnisia, Tunis.

Mae nifer o ddyffrynoedd ffrwythlon iawn ym mynyddoedd yr Atlas, gan fod y copaon yn gorfodi'r cymylau i ollwng lot fawr o law, ac felly mae'n awyrgylch perffaith ar gyfer ffyniant y goeden Thuya.

Ar arfordir yr Iwerydd, lle cyffyrdda’r Mynyddoedd Atlas Canol a’r mor, y lleolir Essaouira. Mae cylch enfawr cydweithredol o grefftwyr wedi ffurfio yma, ac maent yn defnyddio eu sgiliau traddodiadol i gynhyrchu anrhegion mewn pren Thuya. Mae cylchoedd cydweithredol tebyg o grefftwyr yn trin pren unigryw thuya i'w gweld hefyd mewn rhannau eraill Mynyddoedd Gorllewinol yr Atlas.

Mae Essaouira yn yn hen dref gaerog a ddatblygwyd gan filwyr o Bortwgal. Dyma gyrchfan hipis y 60’au a llawer o artistiaid cyfoes. Mae’n dref las a gwyn ac y mae’r pren thuya hardd yn nodedig o’r ardal hon.

Tudalennau perthnasol eraill

MARRAKECH

Batik Cards Burkina Faso

Marrakech, known as the "Pearl of the South", is a city in south western Morocco at the foothills of the Atlas Mountains. Marrakech is a Berber word; and means the country of God (murt 'n akush).

The official number of residents is 450,000; however, the population is estimated to be around one million. The largest part of the population of Marrakech is of Berber origin.

Marrakech hosts the busiest square in the entire continent of Africa, called Djemaa el Fna, and has the largest traditional market (souk) in Morocco. Our leather products are made in the Souk, in small workshops.

Like many North African and Middle Eastern cities, Marrakech has two main divisions: the old city (médina) and the modern city. From Wikipedia, the free encyclopedia

Other relevant pages

MARRAKECH

Yn y canolfannau mawr fel Marrakech a Fes, mae ardaloedd a marchnadoedd cyfan (souks) o’r hen dre (medina) yn canolbwyntio ar grefft arbennig. Bydd souk lledr, souk crochenwaith, souk tlysau, souk gwaith metal, souk lliwio dillad, souk babouches (sliperi) etc.

Addysgir y plant yn y grefft draddodiadol, yn y K’ran yn ogystal ag addysg fwy confensiynol.

Dinas gaerog goch ar ganol gwastadedd uchel yw Marrakech gyda’r Mynyddoedd Atlas Uchel yn gefnlen drawiadol. Maes y dref – Place Jamaa el Fna – yw un o gyrchfannau enwocaf y byd, yn gymysgwch gyda’r hwyr o oleuadau, stondinau sudd oren, masnachwyr, dawnswyr a chantorion, hudolwyr nadredd a thwristiaid ceg-agored. Arhoswch yn Gwesty CTM (yr hen orsaf bysus) ar y maes ei hunan mewn stafell reit sylfaenol am £5 y noson er mwyn rhyfeddu at y cyfan. Yn y souk lledr y cynhyrchir ein bagiau unigryw o ledr iawn.

Tudalennau perthnasol eraill

Hawlfraint © 2021 | Anrhegion Cadwyn Gifts