Welsh Love Spoons as Anniversary Gifts

Telerau ac Amodau

DIOGELWCH

Er mwyn sicrhau'r opsiwn fwyaf diogel ar gyfer ein cwsmeriaid, rydym yn defnyddio Tystysgrif 128/256 Bit SSL, er mewn sicrhau amgylchedd ddiogel.

Mae ein meddalwedd SSL yn seiffro eich holl wybodaeth bersonol,fel na ellir darllen y wybodaeth yma wrth iddo deithio drwy'r rhyngrwyd.

Your credit card / payment details are never stored on our servers. During the ordering process you will be transferred to either WorldPay or Paypal to complete your order before returning to our site for an order confirmation. For more information, please see Worldpay’s privacy notice and Paypal’s privacy notice.

YMWADIAD

Tra'n bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau cywirdeb a dibynadwyedd ein gwasanaethau, nid yw Cadwyn Cyf, yn masnachu fel Anrhegion Cadwyn yn gwneud unrhyw warantau am ei haddasrwydd ar gyfer unrhyw bwrpas. Nid yw Cadwyn Cyf, yn masnachu fel Anrhegion Cadwyn yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddefnydd o'r wybodaeth a ddarperir ac ni fydd yn atebol am unrhyw golled neu niwed a achosir o ganlyniad i ddibynnu ar wybodaeth a gynhwysir ar y safle we hon.

Bwriad ein gwefan yw darparu gwybodaeth gefndir yn unig. Os oes gennych broblem benodol fe'ch cynghorir yn gryf i ymgynghori gyda pherson cymmwys proffesiynol.

Darperir rhai dolenni a gwybodaeth ar ein gwefan gan fudiadau eraill nad oes gan Cadwyn Cyf, yn masnachu fel Anrhegion Cadwyn unrhyw reolaeth drostynt ac felly ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb amdanynt.

HAWLFRAINT

Cynhwysa'r wefan hon ddeunydd megis testun a delweddau a amddiffynir gan hawlfraint. Rydym yn cadw'r hawl dros atgynhyrchu neu ail ddosbarthu deunydd o'r fath. Mae atgynhyrchu rhan neu'r cyfan mewn unrhyw ffurf neu gyfrwng at bwrpasau masnachol heb ganiatâd arbennig ysgrifenedig Cadwyn Cyf, yn masnachu fel Anrhegion Cadwyn yn waharddiedig. Byddwn yn gweithredu os ymyrrir o gwbl â'n hawliau.

Er hynny, gellir defnyddio deunydd o'r fath o dan delerau "defnydd teg" fel y'i ddiffinir yn y cyfreithiau hawlfraint, sydd yn gyffredinol yn caniatau defnydd an-fasnachol addysgiadol megis dysgu, ymchwil, beirniadaeth a adroddiadau newyddiadurol.

POLISI CLUDIANT A DYCHWELIADAU

Pwyswch yma i ddarllen ein Polisi Cludiant a Dychweliadau yn llawn.

POLISI PREIFATRWYDD

Pwyswch yma i ddarllen ein Polisi Preifatrwydd yn llawn.

Hawlfraint © 2019 | Anrhegion Cadwyn Gifts