Covid-19

Mygydau MWGW

Mwgw MaskMae mygydau microffibr ‘MWGW’ i blant yn gyfforddus a gellir eu gwisgo bob dydd. Mae bandiau elastig ar yr ochrau i'w rhoi tu ôl i'r clustiau i gadw'r mwgwd yn ei le.

Mae'r mygydau wedi'u gwneud o ficroffibr 220g/m2. Ffabrig heb ei wehyddu yw hwn sy'n 70% polyester a 30% polyamid

Mae modd anadlu’n hawdd trwy’r microffibr, mae’n sychu'n gyflym, yn amsugnol iawn, yn ailddefnyddiadwy, nid yw'n llidio'r croen ac mae'n hypoalergenig. Mae'r defnydd yn teimlo fel lliain sy'n glanhau sbectol.

Mae'n hidlo gronynnau sy'n fwy na 0.1 micron, h.y. mae'n atal pethau fel paill, gwiddon, baw gwiddon, mwrllwch, bacteria ac unrhyw ronyn arall sy'n fwy na 0.1 micron.

Gellir ailddefnyddio'r masgiau. Rhaid eu golchi â pheiriant - hyd at 60°C. Ni argymhellir defnyddio meddalyddion ffabrig, peidiwch â'u sychu'n fecanyddol nac ar wresogyddion. Rydym yn argymell eu golchi cyn eu defnyddio am y tro cyntaf.

Nodyn: Bwriedir i'r mwgwd hwn at ddefnydd personol ac nid yw wedi'i fwriadu at ddefnydd meddygol.

  • Ailddefnyddiadwy.
  • Un haen.
  • Hypoalergenig.
  • Golchi â pheiriant hyd at 60 °C.
  • Ni ddefnyddiwyd unrhyw gemegau na glud wrth wu cynhyrchu.
  • Mae gan y deunydd dystysgrif dosbarth 1 OEKO TEX 100.

CLUDIANT AM DDIM!


Mwgwd Plentyn Enfys - MWGW


Mwgwd Plentyn Enfys - MWGW
Dyma'r maint lleiaf. Addas i blant tua 8 i 14 oed. Mae mygydau microffibr ‘MWGW’ yn gyfforddus a gellir eu gwisgo bob dydd. Mae bandiau...

GBP - £4.99
Ychwanegu:

Mwgwd Plentyn Y Ddraig - MWGW


Mwgwd Plentyn Y Ddraig - MWGW
Dyma'r maint lleiaf. Addas i blant tua 8 i 14 oed. Mae mygydau microffibr ‘MWGW’ yn gyfforddus a gellir eu gwisgo bob dydd. Mae bandiau...

GBP - £4.99
Ychwanegu:

Mwgwd Plentyn Gwena - MWGW


Mwgwd Plentyn Gwena - MWGW
Dyma'r maint lleiaf. Addas i blant tua 8 i 14 oed. Mae mygydau microffibr ‘MWGW’ yn gyfforddus a gellir eu gwisgo bob dydd. Mae bandiau...

GBP - £4.99
Ychwanegu:


Hawlfraint © 2020 | Anrhegion Cadwyn Gifts